ЗА НАС

РАБОТИМ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ЯСНОТА

Сдружение ,,БАЛАНС-БГ’’ е неправителствена организация с нестопанска цел създадена за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на ЗЮЛНЦ.През 2015 година група енергични млади хора, съчетаващи разнообразна палитра от интереси: икономика, финанси, международни отношения, търговия, информационни технологии и статистика, обединиха свойте усилия и интереси в името на едно по-добро развитие и бъдеще на България.

МИСИЯ

Иновативен и градивен глас пред българското общество


Както показва и името на сдружението ни, основен фокус в нашите действия ще бъдат съсредоточени върху популяризиране на общо европейските и демократични ценности, свързани с развитието на гражданското общество, обществения диалог, плурализмът и прозрачността по един умрен, всеобхватен, приобщаващ и балансиран начин.

За нас е важно както вътрешното развитие на страната, така и нейното място на европейската и международна сцена. Нейното позициониране, действия и акотове в бързо изменящите се глобализационни процеси и всеобхватни международни форуми.

Ние вярваме, че можем да бъдем полезни и да допринесем в тази посока, със свойте идеи, умения и инициативи, като бъдем един умерен, иновативен и градивен глас пред българското общество и официалните държавни институции по широк кръг от теми, залегнали в целите на нашия Устав..

ДЕЙНОСТ

Граждански контрол, плурализъм и демократичност

За постигане на своите цели Сдружение ,,БАЛАНС-БГ’’

  • ще насърчи гражданския контрол и участие върху теми свързани със съществуващи национални, европейски и международни норми, регламенти, директиви, комуникации, становища и стандарти, касаещи националното развитие на страната.
  • ще създаде информационни платформи с разяснителен, научен и практически характер, за постигане на максимално, обективно и експертно обсъждане по теми и въпроси на национално и международно равнище.
  • ще осъществява връзки с български, европейски и международни организации, институции и лица, с цел взаимодействие и координация по обществено значими въпроси.
  • ще отстоява значимостта на идеологията за плурализъм и демократичност, като норма в обществено-политическо поведение.

ЕКИПЪТ НА БАЛАНС БГ

Николай Мартинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ
20.04.1986, гр. Девин
бакалавър ,,Межуднародни отношения'' - УНСС
магистър ,,Международен бизнес'' - НБУ

Петко Банов

31.10.1978 г. гр.София
бакалавър "Стопанско управление" - НБУ

Момчил Димитров

14.04.1983 г. гр.София
бакалавър "Публична администрация" - УНСС

Владимир Кавалски

27.07.1984, гр. Девин
Образование: бакалавър ,, Статистика и иконометрия'' - УНСС

Явор Чаев

06.06.1974, гр. София
бакалавър ,,Бизнес администрация'' - Thames Valley University (London)

Паулина Петрова

12.06.1986, гр. Стара Загора
бакалавър ,,Междуанродни отнишения'' - УНСС
магистър ,,Финанси'' - УНСС

Свържете се с нас

Офис

град София

бул. Тотлебен 34

етаж 5, апартамент 17

п.к.1606

Свържете се с нас

info@balance-bg.com